Nihat Hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu

Mail: nfjkldfd@hotmail.com

Çin imparatorundan Hz. Peygamber’e şiir

Çin'de 1368-1398 yılları arasında hüküm süren İmparator Hong Wu'nun (Zhu Yuanzhang) Hz. Peygamber için bir şiir yazdığı ortaya çıktı. Hong Wu, Yuan Hanedanı'na galip gelerek ülke yönetimine geçen Ming Hanedanı'nın ilk hükümdarı. Hong Wu'nun ordusunda, aralarında Chang Yuchun, Lan Yu, DingDexing, Mu Ying, Feng Sheng ve Hu Dahai gibi meşhur generallerin de olduğu 10 Müslüman komutan bulunuyordu.İmparator Hong Wu'nun saltanatı sırasında çok sayıda cami yaptırdığı, Nanjing şehrinde yıkılmış olan Jinjue Camii'ni yeniden inşa ettirerek çok sayıda Hui Müslüman'ının bu şehre taşınmasını sağladığı da biliniyor. İmparatorun eşi İmparatoriçe Ma'nın da sonradan Müslüman olan bir aileden geldiği tarihi iddialar arasında. İmparatorun şiiri her birinde dört kelime olan 24 dizeden oluşuyor. Şiirin İngilizce tercümesinden Türkçe'ye tercümesi ise şöyle:

***

Kâinatın yaratılışından bu yana
Allah elçi atamayı kararlaştırmıştı.
Bu büyük, imanlı adam
Batı diyarlarında dünyaya geldi.
O, kutsal kitabı getirdi.
O kitap otuz parçaydı.
Tüm âlemler için rehberdi.
Tüm yöneticilerin emiri oldu.
Her mukaddesin başıydı o.
Destek alarak önemli insanlardan
Ümmetini selam yoluna eriştirdi.
Beş vakit namaz ile
Sükûnet, umut ve barış ile
Allah'a dayanıyordu tüm kalbiyle.
Fakirler için umut oldu.
Onları felaketlerden, zorluklardan kurtardı.
Karanlığın üzerlerine çöktüğünü görünce
Ruhları ve âlemleri aydınlattı.
Uzakta kaldı tüm günahlar.
Kelimeler yetmez ona teşekküre.
Kutlu yolu sundu bize.
Tüm şeytanları mağlup etti.
Onun dini saf ve haktır
Muhammed soylu ve büyüktür.

Ey Musa, bana şükret
Yüce Allah, Hz. Musa'ya şöyle buyurdu: "Ey Musa, bana nasıl şükretmen gerekiyorsa öyle şükret!" Hz. Musa dedi ki: "Ya Rabbi, sana hakkıyla şükretmeye kimin gücü yeter ki!" Bunun üzerine yüce Allah cevap buyurdu: "Ey Musa, sana verilen nimetlerin benden geldiğini bilirsen bana gereği gibi şükretmiş olursun."

Ey kalpleri çeviren...
Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Ey kalpleri çeviren! Kalbimi itaatin üzerine daim kıl." Bu sözü duyan Hz. Aişe (RA) sordu: "Ey Allah'ın Peygamberi! Siz bu duayı çok okuyorsunuz. Korkuyor musunuz?" Efendimiz şöyle buyurdu: "Ey Aişe! Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Allah dilediğinde kalbi hemen çevirir."

Dua reddedilmez
Bazı insanlar aceleci davranır da "Rabbim beni duymuyor, önemsemiyor" diye yakınır. Aslında kabul edilmeyen dua yoktur. Ama dua her zaman bizim istediğimiz gibi karşılık görmez.
Bazen Allah duayı kabul etmez, kişinin istediğini ahirete bırakır.
Bazen de yaptığı dua ile bir belayı uzaklaştırır. Yani kişinin istediğini kabul etmez ama hayatındaki bir olumsuzluğu uzaklaştırır.
Allah şer (kötülük) için dua edenin duasını ise reddeder.

Efendimizin son 3 uyarısı
Efendimiz, Rabb'ine kavuşacağı son anında mübarek parmağını kaldırıp üç konuda hassas olmamızı emretti: "Namaz, kadınlar ve emrinizin altındakiler." Onların hakkını yerine getirin

Kurtuluş için amel yetmez
Efendimiz, ashabına şöyle buyurdu: "Hiçbiriniz ameliyle kurtulamazsınız." Sahabe, "Ya Resulullah, siz de mi öylesiniz?" diye sordu. Efendimiz buyurdu: "Ben de! Şayet beni rahmetiyle esirgerse kurtulurum."

İmanın tadını nasıl alırız?
Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Hz. Muhammed'den (SAV) razı olan, imanın tadını almış olur.

Hırs hiç ölmez
Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa, üçüncüsünü katmak ister. Âdemoğlunun gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz."

MAHŞER GÜNÜ HER GÜNAHIMIZ ORTAYA ÇIKACAK MI?
"Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülük yapan da karşılığını görür." Bu ayet hiçbir şeyin unutulmayacağını gösteriyor. Kişinin amel defterinde her şey bulunacaktır. Ama yüce Allah'ın unutturduğu yani affettiği kötü ameller defterden silinmiş olacaktır. Netice itibarıyla, Allah sizi affetmişse günahlarınız örtülecektir. Bazı âlimlere göre, affedilen her amel defterde görülecektir.
Kıyamet kopunca melekler de ölecek mi?
Kıyamet kopunca Allah'tan başka melekler de dâhil olmak üzere bütün canlılar ölecektir. (Kasas Suresi, 28/88.) Ancak melekler için insanların hesaba çekildiği anlamda bir hesap olmayacaktır. Sembolik anlamda melekler de mahşer yerine getirilip bekleyecektir.
Mahşerde peygamberlerin hesaba çekileceği doğru mu?
Maide Suresi 116. ayette açıkça belirtildiği gibi peygamberler de sembolik bile olsa hesaba çekilecektir. "Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: 'Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin, dedin?' İsa da şöyle diyecek: 'Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaypları hakkıyla bilensin.'" (Maide/116)
Cinlerin yaratılış gayesi nedir?
Cinler farklı olarak yaratılan (ateşten) varlıklardır. Melekler de farklı (nurdan) yaratılmışlardır. Yüce Allah bu yaradılış modelleriyle ilahi kudretini göstermektedir. Tıpkı babasız Hz. İsa'yı (AS) yaratması gibi, işin bir yönü bu. Ama sorumluluk açısından cinler de insanlar gibi yüce Rabbi bilip ona ibadet etmek için yaratılmışlardır.
Nazardan korunmak için "Maşallah" demek yeterli mi?
Maşallah ifadesi "Allah'ın dilediği olur" anlamına gelir. Bu söz, güzel ve beğenilen şeyler karşısında Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve hayranlık belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle toplumda nazar değmesi için de kullanılıyor. Peygamberimiz (SAV) nazar, göz değmesine karşı Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini öğütlemiştir.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar