İsa Karakaş

İsa Karakaş

Mail: kdkdhlg@hotmail.com

Engellilere her ay 914 TL'yi aşan karşılıksız primsiz maaş!

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek doğuştan gerekse sonradan engelli durumda bulunan milyonlarca engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Engelliler istihdam açısından maalesef dezavantajlı gruplar arasında yer almakta olup kendilerine uygun bir iş bulmakta çok zorlanmaktadır.

İş bulamadığından ya da çalışamayacak durumda olması nedeniyle SGK primi ödeyerek SGK’dan emekli aylığı veya yardımı alamayan çok sayıda yardıma muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu durumdaki vatandaşlara devlet 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2021 yılında geri ödemesiz, SGK prim şartı da aramadan 914 TL’yi aşan aylık maaş bağlamaktadır.

 

%40-%69 ARASI ORANINDA ENGELİ OLANLAR

Bu grupta 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK’dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 609,61 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

%70 VE ÜZERİ ORANDA ENGELİ OLANLAR

 

Bu grupta da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 914,41 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

 

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

 

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımdır.

Bu yardıma 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli, vasi) başvurabilmektedir.

Engelli yakını;18 yaşından küçük özel ihtiyaç düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişileri ifade etmektedir.

Bu yardımdan faydalanmak için T.C. Kimlik Kartı ve Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

01.01.2021-30.06.2021 dönemi için engelli yakınına her ay 609,61 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

 

ENGELLİ AYLIĞI NASIL ALINIR?

 

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir.

Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir.

Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez.

Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişi engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.

               ***

"İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.” Isaac Newton

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar